Pastoraat & Evangelisatie

Door het verlangen en mijn roeping tot gemeentepredikant en de daarbij behorende studie Theologie (hervatting van de studie D.V. september ’24) mag ik al graag bezig zijn binnen het verlenen van pastoraat en een diverse groep mensen en jongeren.

Leidend in deze weg zijn voor mij de Bijbelteksten uit 2 Timotheüs 4 en Hebreeën 2. Dankbaar voor het werk van God en Zijn goede gaven maakt mij een dankbaar mens die met liefde Zijn Genadegaven wil doorgeven. Regelmatig ben ik als schrijver zo nu en dan bezig met het schrijven van appèlwoord.

Concreet bestaat mijn pastoraat nu met name uit het begeleiden van:

  • Jongeren (bijv. catechese)
  • Mensen met autisme (individueel pastorale gesprekken)
  • Huwelijken en relaties (o.a. met autisme)
  • Gesprekken met randkerkelijken en afhakers.

Daarnaast zet ik mij ook in voor de werkgroep Struggel wat onderdeel is van Bijbels Beraad M/V rondom de thematiek homoseksualiteit.  

Foto van Pieter van der Leer

 Bijbel…

Vanuit mijn pastoraat en evangelisatie heb ik naast het verlangen ook de roeping vanuit 2 Timotheüs 4:1-5 om zielen toe te brengen en te verzorgen rondom het naderende oordeel zoals omschreven in 2 Timotheüs vs. 1. De nood is groot, de verdeeldheid neemt gigantisch toe en dwaalleringen krijgen steeds een vastere vorm in de secularisatie van onze maatschappij.  

Hierbij ben ik veel te vinden in de Bijbel om mijzelf te wortelen en bemoediging te vinden, voornamelijk vanuit de evangeliën.

Het pastoraat krijgt vorm door het begeleiden van jongeren en volwassenen met Bijbelse vraagstukken en daarbij verleen ik specifiek pastoraat op vraagstukken van allerlei aard. Het betreft met name jongeren en volwassenen met Autisme en ADHD. Ook het in contact brengen van het netwerk om deze mensen heen, zoals ouders en verzorgers behoort tot mijn specialisme. 

Daarbij ga ik in gesprek met, en begeleid ik predikanten en ambtsdragers als ervaringsdeskundige rondom het aanleren en vaardigheden ontwikkelen rondom jongeren, volwassenen en relaties met Autisme. 

Verder ben ik bereid tot breed pastorale ondersteuning op een breed vlak van vragen en begeleid ik onder andere jongeren en volwassenen die vastlopen in kerkorde, structuur en kerkverbanden. Dit kan dan gaan over beschadigingen, frustraties en vraagstukken. We spreken er met elkaar over en relativeren met elkaar om zodoende tot een rust te komen, een luisterend oor te bieden en daarna de basis (terug) te vinden in het Evangelie van Christus. 

Mijn werk hierin vindt de diepste grondslag vooral vanuit de vier evangeliën door van daaruit in de context van de gehele Bijbel antwoorden trachten te vinden op actuele vraagstellingen.